PROPISI

Zakonom o kantonalnim inspekcijama Unsko-sanskog kantona između ostalog uređeno je vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, radi osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa, Kolektivnih ugovora i općih akata i dr.

Prema Zakonu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor nad primjenom kantonalnih propisa i nadzor nad primjenom propisa donesenih od nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

Pregled svih propisa, odnosno zakonski okvir možete preuzeti ovdje.