Saopcenje za javnost: Pojacani inspekcijski nadzori


U okviru  planiranih aktivnosti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će  u narednom periodu provoditi pojačane  kontrole izdavanja fiskalnih računa i  rada „na crno“, odnosno vršit će se  pojačani inspekcijski nadzori nad primjenom  Zakona o fiskalnim sistemima F BiH i Zakona o radu F BiH. 

Mješoviti inspekcijski timovi   ove  će aktivnosti  provoditi na području svih osam općina/gradova Unsko-sanskog kantona i to svakog radnog dana, u toku i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, a sve s ciljem  smanjenja sive ekonomije i povećanja discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa,  kao i  zaštite  prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, kroz provedene analize uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje. Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se financiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.

S druge strane,  rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu što dovodi do uvećanja prihoda poslodavca koji nije registrovan i oporezovan, čime se nanosi direktina šteta kako onome koji je angažovan tako i društvu u kojem živimo jer se znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog i ovaj put  apelujemo na subjekte nadzora  da  posluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima , a  građane pozivamo da nam, kao i do sada,  sve uočene nepravilnosti  blagovremeno prijave.

 

 

Preporuke Federalnog veterinarskog inspektorata povodom Bajramskih praznika


U nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri umanjimo rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban-bajrama, a u cilju zaštite prevashodno domaćih poizvođača, sve zainteresovane strane upoznajemo s preporukama za kupovinu i klanje životinja, kako slijedi:

  • Kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača;
  • Prilikom kupovine, obavezno tražiti dokumentaciju koja se odnosi na veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja i, po mogućnosti, istu uslikati (posebno bitno jer nisu obezbjeđene vakcine protiv bruceloze);
  • Klanje životinja nastojati obaviti na organiziranim, za to predviđenim mjestima. Preporučuje se isto obavi u jednoj od klaonica koje ispunjavaju propisane veterinarsko-zdravstvene uslove, dostupne na sljedećem linku: https://fmpvs.gov.ba/veterinarstvo-upisnici-registri/. Na taj način se obezbjeđuje veterinarsko-zdravstveni pregled kao i potrebna dokumentacija ukoliko se meso koristi za ishranu ljudi.Takođe, time se rješava i problem nusproizvoda i otpada nakon klanja (https://fmpvs.gov.ba/abp-aw/) ;
  • Klanje u domaćinstvu obavljati samo u slučaju kada isto nije organizovano i tada, u skladu s mogućnostima, nastojati obezbijediti veterinarsko-zdravstveni pregled životinje prije klanja, te trupa i organa nakon klanja. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, a postoji sumnja u stanje trupa i organa nakon klanja, potrebno je zatražiti stručno mišljenje mjesnog veterinara ili veterinarskog inspektora;
  • Kožice obavezno nasoliti i čuvati na hladnom;
  • Ostale nusproizvode klanja (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) zakopati na mjestu koje nema podzemnih voda na dubini većoj od 0,5 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom;
  • U toku i nakon klanja obezbijediti čiste tkanine i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina (npr. ZOONO preparat na bazi nano čestica posjeduje halal certifikat) a posebno dezinsekciono sredstvo (otopina živog ili gašenog kreča, drvnog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla;
  • Pravna lica koja koriste meso kurbana u svojstvu donacije dužni smo upozoriti da isto mogu koristiti samo ukoliko takvo meso prati veterinarski dokument o zdravstvenoj ispravnosti.                                                                                                     Naročito zbog trenutne epidemiološke situacije, bitno je napomenuti potrebu za temeljitim pranjem ruku tokom obreda klanja kurbana i korištenja dezinfekcijskih sredstava.