VETERINARSKA INSPEKCIJA


GLAVNI INSPEKTOR: Ibro Rekić

U organizacionoj jedinici Inspektorat veterinarske inspekcije obavljaju se poslovi kako slijedi: zdravstvena zaštita životinja, kretanje i transport, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja, zdravstvena ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu, ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr. kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.), obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju, proizvodnja, promet i upotrebu hrane za životinje, organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi, vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnosti.