TRZISNO, TURISTICKO-UGOSTITELJSKA INSPEKCIJA


U organizacionoj jedinici Inspektorat tržišno-turističke inspekcije obavljaju se poslovi kako slijedi: vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona, propisa, i opštih akata za obavljanje trgovine i obrta, primjena standarda i kvaliteta proizvoda u proizvodnji i prometu, mjernih jedinica, robnih i uslužnih žigova i oznaka kvaliteta i porijekla proizvoda, cijena proizvoda i usluga, naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknada koje se zaračunavaju po  posebnim propisima, robne rezerve, zaštita izuma i tehničkih unapređenja, zaštita prava potrošača, obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti,  zaštita prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga, reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude, obračun, naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine, davanje usmenih i pisanih instrukcija i obavještenja u vezi sa radom tržišno-turističko-ugostiteljske inspekcije po zahtjevu zainteresovanih subjekata, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.