OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT

U organizacionoj jedinici Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport obavljaju se poslovi kako slijedi: zakonitost i uslovi rada u predškolskim ustanovama, zakonitost i rad ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i visokoškolskih ustanova, ostvarivanje obrazovno-odgojne i naučno-nastavne djelatnosti, ostvarivanje nastavnih planova i programa, upotreba udžbenika i nastavnih sredstava, uslovi za upis u obrazovno-odgojnu i visokoškolsku ustanovu, postupak za izbor nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova, zakonitost i rad ustanova kulture i samostalnih stvaralaca u oblasti kulture, pozorišna, muzejska, arhivska i estradna djelatnost, status i djelovanje estradnih umjetnika, osnivanje i rad učeničkih i studentskih zadruga, članstvo u zadrugama, djelatnost, upravljanje i druga pitanja iz oblasti učeničkog i studentskog zadrugarstva, osnivanje, organizovanje i finansiranje udruženja i zajednica tehničke kulture i tehničko stvaralaštvo, prava i sloboda građana vezanih za javno informisanje, uslovi i način obavljanja izdavačke djelatnosti, izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava, obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost.