KONTAKT

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Ul. Omera ef. Novljanina broj 4, 77 000 Bihać
ID: 4363421470001
Telefon: + 387 37 316 105
Fax: + 387 37 316 102
E-mail: inspekcija@vladausk.ba

Gdje se nalazimo?