Arhiva kategorije: Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu

Pojacane kontrole postivanja vazecih naredbi kriznih stabova


Zbog usložnjavanja epidemiloške situacije u Bosni i Hercegovini, ali i na području Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  će u skladu sa rapoloživim kapacitetima, u narednim danima provoditi  pojačne kontrole nad primjenom važećih naredbi nadležnih kriznih štabova ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo F BiH. 

Subjekti kontrole bit će ugostiteljski objekti, tržni centri, pekare, disko i noćni klubovi, odnosno sva ona mjesta podložna okupljanju većeg broja ljudi i koja kao takva predstavljaju mjesta povećanog rizika za širenje zaraze. Inspekcijski nadzori provodit će se na području svih osam općina/gradova  Unsko-sankog kantona u radne ali i dane vikenda.

Uz poziv na dosljednu primjenu  svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera,   subjekte nazora (pravna i fizička lica)  i građane Unsko-sanskog kantona podsjećamo da  je, između ostalog, prema važećoj naredbi dozvoljeno okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom prostoru, uz obavezno nošenje zaštitne maske i fizičku distancu od minimalno 2 metra, odnosno ne više od 100 osoba na otvorenom  uz obavezno nošenje maske ukoliko se ne može ostvariti razmak od 2 metra.

Izuzetno, dopušteno je  organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, kada  veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno 200 osoba na otvorenom prostoru i uz uvijet da organizaor ima saglasnost nadležnog kriznog štaba  i da svi učesnici skupa imaju:  negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati;  ili  potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca; ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine).

Odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM; za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 KM do 2.000,00 KM; odnosno od 2.000,00 do 8.000,00 KM za fizička lica (mali obrti, trgovine).

 

Nastavak kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera


Bez obzira što je trenutna epidemiološka situacija u Unsko-sanskom kantonu  još uvijek zadovoljavajuća,  kantonalni sanitarni inspektori, s ciljem spriječavanja širenja  CoVid-19 infekcije intenzivno vrše kontrole poštivanja propisanih naredbi Kriznog štaba Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva. 

U periodu od  01. 07. 2021. do 19. 08. 2021. godine  izvršeno je 115 inspekcijskih nadzora,  a subjekti kontrole bili su ugostiteljski objekti, tržni centri, trgovine, prevoznici, kladionice, odnosno sva  mjesta okupljanja većeg broja ljudi gdje  se higijensko-epidemiološke mjere najčešće i krše.

Kod 35 subjekata, gdje su utvrđeni  manji prekršaji, inspektori su djelovali korektivno te subjektima nadzora  izdali rješenja o otklanjanju nedostataka, dok je, zbog grubih kršenja  ili ne postupanja po ranije naloženim mjerama inspektora,  izdano  27 prekršajnih naloga i podneseno 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Dolaskom ljeta i stabilizacijom epidemioloških prilika u našoj zemlji došlo je do popuštanja restriktivnih mjera koje su u ranijem periodu bile na snazi, međutim važno je istaći da rizik od širenja zaraze korona virusa još uvijek nije prošao,  što nas obavezuje na dosljednu primjenu važećih  mjera, posebno zbog postojanja mogućnosti za četvrti talas korona virusa u Bosni i Hercegovini. 

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  i u narednom periodu nastavit će s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera. 

Podsjećamo,  aktuelnim naredbama  dozvoljeno je  okupljanje do  50 osoba u zatvorenom i ne više od 100 osoba na otvorenom prostoru, uz obavezu držanja distance od 2 metra i nošenje maski u zatvorenim prostorima.