Arhiva kategorije: Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu

Rezultati pojacanih inspekcijskih nadzora (20. 02. – 24. 02. 2024.)


U skladu sa Planom i programom rada za 2024. godinu, mješoviti  inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 20. do 24. februara 2024. godine  vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih  8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona,  a poseban akcenat stavljen je  na poslovanje i rad   subjeka  nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom kruha i drugih pekarskih proizvoda.

U ovom periodu  izvršeno   ukupno 128  inspekcijskih  nadzora  prilikom kojih je utvrđeno sljedeće:

  • Inspektori rada za radne odnose i zaštite na radu koji su provjeravali  radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, odnosno primjenu Zakona o zaštiti na radu izvršili su  ukupno 47   Inspektori rada za radne odnose kontrolisali su radno-pravni status 91 radnika od kojih  čak 13 nije  imalo Ugovor o radu niti prijavu na obevezno osiguranje kako to Zakon o radu zahtjeva. Zbog utvrđenih nedostataka i nepravilnosti izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 35.800 KM. Inspektori rada, za zaštitu na radu koji su izvršili 10 nadzora i kontrolisali 31 radnika izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.200 KM
  • Kada je u pitanju Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije akcenat je stavljen na  kontrole   evidentiranja  prometa putem fiskalnih uređaja ( izdavanje računa ). Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (42) utvrđeno je da 41 subjekt posjeduje fiskalni uređaj, odnosno da 34 uredno izdaju fiskalne račune. Postupajući inspektori izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, a  za 6 subjekata  nadzora, koji su  obavljali  djelatnost za koju nisu bili registrirani ( radili su bez odobrenja nadležnog organa)  izrečena  je upravna mjera privremene zabrane rada. Inspektori  tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka  i 34 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 45.700 KM;
  • Kada su u pitanju pojačane kontrole iz oblasti sanitarne inspekcije,  izvršeno je 39 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih  nedostataka i nepravilnosti  izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i   21 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 24.000 KM.

Inače, pojačani nadzori, kada je u pitanju rad inspekcijskog organa, podrazumijevaju  rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni i to u mješovitim timovima gdje svaki od članova tima kod subjekta nadzora  provjerava primjenu propisa iz oblasti za koju  je nadležan.


Rezultati pojacanih nadzora: sanitarna inspekcija


Kako je i  najavljeno, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  u proteklom periodu provodili  su  pojačane inspekcijske nadzore u tržnim centrima i malim trgovinama s ciljem kontrole proizvoda, odnosno utvrđivanja da li subjekti nadzora  stavljaju u promet  proizvode  čiji je rok upotrebe istekao.

U periodu od 01. do 31. januara ove godine  provedeno je ukupno 28 nadzora, a podaci sa terena su poražavajući, odnosno kod svih kontrolisanih subjekata inspektori su na policama  zatekli neke od proizvoda sa isteklim rokom.

Iste su odmah, po nalogu i u prisustvu inspektora,  subjekti nadzora  uklonili sa polica i  povukli  iz prodaje.

Zbog utvrđenih nepravilnosti izdano je 35 rješenja o otklanjanju nedostataka i 35 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 51.000 KM.

Važno je istaći da se inspekcijski nadzori iz ove oblasti provode kontinuirano, tokom cijele godine , a posebno u ljetnim mjesecima, kada je zbog visokih temperatura i povećan rizik kvarljivosti robe.

Podsjetimo, kazne za ovakvu vrstu prekršaja  propisane su  Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i kreću se za pravna lica od 3 do 10.000 KM,  za odgovorno lice u pravnom licu od 500  – 2.000 KM, odnosno   od 2.000 – 8.000 KM  za fizička lica, dok odredbe  Zakona o hrani  za prekršioce predviđaju kazne od 7.500 do 25.000 KM za pravno lice, dok je minimalna kazna za fizičko lice 1.250 KM.  

Obzirom na rezultate provedenih kontrola u januaru  mjesecu, sanitarni  inspektori za hranu nastavit će i u  narednom periodu  sa vršenjem pojačanih nadzora iz ove oblasti,  stoga apelujemo na pravna i fizička lica koja se bave prodajom i prometom proizvoda da vrše redovne kontrole i takve proizvode stave van prometa.