Arhiva kategorije: Inspektorat veterinarske inspekcije

Donacija javnim kuhinjama


Od 20.12.2021. do 31.12.2021. godine inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  na pijacama, tržnicama i drugim javnim i privatnim površinama vršili su pojačane kontrole subjekata nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom suhomesnatih proizvoda. Od ukupno 23 kontrolisana subjekta utvrđeno je da  5 subjekata nadzora ne posjeduje obaveznu veterinarsko-zdravstvenu dokumentaciju za proizvode koje su stavili u promet , zbog čega su  isti i  oduzeti  od strane veterinarskih inspektora . Kako se radi o većim količinama suhog mesa,  na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akreditirani laboratorij „Veterinarskog zavoda“  izvršio je analizu uzoraka oduzete robe.

Rezultati analize su pokazali da svi uzorci, osim jednog, odgovaraju  zahtjevanoj  kvaliteti, zbog čega je Uprava, a u  skladu Pravilnikom  o postupku smještaja, čuvanja, prodaje, doniranja i uništenja oduzete robe u postupku inspekcijskog nadzora, odlučila ove proizvode  (oko 50 kg ) donirati  javnim kuhinjama „Merhamet“ i „Imaret“ u Bihaću.

Do kraja januara  istim humanitarnim organizacijama  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove donirat će i drugu  nekvarljivu robu ( konzervirana hrana) oduzetu tokom  inspekcijskih kontrola  inspektora Inspektorata tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije. 

Rezultati kontrole proizvoda zivotinjskog porijekla


U periodu od 25.10. do 30. 11. 2021. godine u fokusu aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bile su kontrole kvalitete proizvoda životinjskog porijekla. Prilikom  inspekcijskih nadzora vršeno je i uzorkovanje proizvoda životinjskog porijekla, a posebno u slučaju sumnje  da neki od proizvoda ne zadovoljava deklarisanu kvalitetu, mikrobiološke uslove i ispravnost proizvoda.

Uzorkovani su  med, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i suho meso, a  subjekti kontrole  bili su  trgovačke radnje,  marketi,  pijace, mesnice,  odnosno pravna i fizička lica koja se bave  proizvodnjom  i  stavljanjem  hrane u promet.

Od strane akreditiranog laboratorija Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona  u ovom periodu,  analizirano je 98 uzoraka  ( 59 uzoraka meda, 9 uzoraka jaja, 19 uzoraka sira i 11 uzoraka  suhog mesa).  Od ukupnog broja analziranih uzoraka  63  su  bila uredna, a  kod 35 uzoraka  analize su pokazale određena odstupanja u odnosu na zahtjevanu kvalitetu i deklaraciju proizvoda i isti su povučeni iz prodaje.

Konkretno,  od ukupnog broja uzetih uzoraka meda utvrđeno je da se u 28 slučajeva  radi o patvorenom medu, a   kod 11 uzoraka sira  utvrđena su određena  odstupanja u mikrobiološkom pogledu, što znači da se radi o nečistoćama kojih su uzrok rukovanje i nehigijenski uslovi proizvodnje.

Svi analizirani uzorci jaja i suhog mesa bili su uredni.

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom osnovu izdali su   21 rješenje o otklanjanju nedostataka i 36 prekršajnih naloga u ukupnom finansijskom efektu od 83.870 KM.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i u narednom periodu nastavit će ove aktivnosti  i proširiti listu kontrolisanih proizvoda.