Arhiva kategorije: Inspektorat trzisno, turisticko-ugostiteljske inspekcije

Rezultati pojacanih inspekcijskih nadzora (20. 02. – 24. 02. 2024.)


U skladu sa Planom i programom rada za 2024. godinu, mješoviti  inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 20. do 24. februara 2024. godine  vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih  8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona,  a poseban akcenat stavljen je  na poslovanje i rad   subjeka  nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom kruha i drugih pekarskih proizvoda.

U ovom periodu  izvršeno   ukupno 128  inspekcijskih  nadzora  prilikom kojih je utvrđeno sljedeće:

  • Inspektori rada za radne odnose i zaštite na radu koji su provjeravali  radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, odnosno primjenu Zakona o zaštiti na radu izvršili su  ukupno 47   Inspektori rada za radne odnose kontrolisali su radno-pravni status 91 radnika od kojih  čak 13 nije  imalo Ugovor o radu niti prijavu na obevezno osiguranje kako to Zakon o radu zahtjeva. Zbog utvrđenih nedostataka i nepravilnosti izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 35.800 KM. Inspektori rada, za zaštitu na radu koji su izvršili 10 nadzora i kontrolisali 31 radnika izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.200 KM
  • Kada je u pitanju Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije akcenat je stavljen na  kontrole   evidentiranja  prometa putem fiskalnih uređaja ( izdavanje računa ). Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (42) utvrđeno je da 41 subjekt posjeduje fiskalni uređaj, odnosno da 34 uredno izdaju fiskalne račune. Postupajući inspektori izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, a  za 6 subjekata  nadzora, koji su  obavljali  djelatnost za koju nisu bili registrirani ( radili su bez odobrenja nadležnog organa)  izrečena  je upravna mjera privremene zabrane rada. Inspektori  tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka  i 34 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 45.700 KM;
  • Kada su u pitanju pojačane kontrole iz oblasti sanitarne inspekcije,  izvršeno je 39 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih  nedostataka i nepravilnosti  izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i   21 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 24.000 KM.

Inače, pojačani nadzori, kada je u pitanju rad inspekcijskog organa, podrazumijevaju  rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni i to u mješovitim timovima gdje svaki od članova tima kod subjekta nadzora  provjerava primjenu propisa iz oblasti za koju  je nadležan.


Rezultati nadzora u vezi sa Odlukom o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena


Odlukom o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode je usvojila Vlada Federacije i čija je primjena počela 12.10.2023. godine obuhvaćeni su sljedeći proizvodi: pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, kravlje mlijeko, svježa jaja, bijeli šećer kristal, sve vrste svježeg mesa, jestivo suncokretovo ulje, deterdžent za veš u prahu, te tečni deterdžent za suđe.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, kantonalni tržišno, turističko-ugostiteljski  inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK su od 16. do 31. oktobra  provodili pojačane inspekcijske nadzore nad primjenom iste i to na području svih 8 općina/gradova Unsko-sasnkog kantona.

Kontrolisan je  21 subjekt nadzora, a inspektori su  prilikom ovih kontrola utvrdili da se  7 subjekata  ne pridržava  ove Odluke,  što je za posljedicu imalo i izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 8.000 KM.

Važno je napomenuti da su ove kontrole imale za cilj zaštitu interesa potrošača, kao i stabilizaciju  tržišnih i ekonomskih prilika u Unsko-sanskom kantonu. 

Za nepridržavanje donesenih mjera Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost.

Kada je u pitanju tržišno, turističko – ugostiteljska inspekcija,  naredne sedmice inspektori ovog Inspektorata provodit će pojačne nadzore iz oblasti unutrašnje trgovine i ugostiiteljstva, odnosno vršit će kontrolu  provedbe Zakona o unutrašnjoj trgovini i ugostiteljstvu F BiH, s posebnim akcentom na kontrolu primjene Zakona  od strane  trgovina na malo i ugostiteljskih objekata koji se nalaze u neposrednoj  blizini odgojno-obrazovnih ustanova ( vrtići, osnovne i srednje škole).

Stoga,  ponovo podsjećamo  da je članom 10. Zakona o unutrašnjoj trgovini i ugostiteljstvu F BiH  jasno definisano  da se u trgovini na malo trgovcu  zabranjuje prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske proizvode licima mlađim od 18 godina, da na svim  na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanski proizvodi mora biti istaknuta oznaka o zabrani njihove prodaje licima mlađim od 18 godina, odnosno  trgovac je dužan uskratiti prodaju robe kupcu ako procjeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem trgovcu na uvid svoj identifikacioni dokument sa slikom.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj trgovac pravno lice, ako prodaje alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske prerađevine licima mlađim od 18 godina , odnosno kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjen trgovac pravno lice  ako na svim prodajnim mjestima ne istakne oznaku o zabrani prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske prerađevine licima mlađim od 18 godina.

Inače,  inspektori svih 8 inspektorata Kantonalne uprave za inspekcijske poslove samo u  oktobru mjesecu proveli su ukupno 1. 298 inspekcijskih nadzora. Prilikom ovih kontrola inspektori su utvrdili da 917 subjekata nadzora posluje uredno, dok su kod 304 utvrđeni određeni prekršaji, što je rezultiralo izdanjem 203 rješenja o otklanjanju nedostataka (kod manjih nepravilnosti) i izdavanjem 220 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 335.325 KM.

Istvovremeno, zbog grubih kršenja zakonskih propisa  inspektori su podnijeli  24 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.