Arhiva kategorije: Inspektorat trzisno, turisticko-ugostiteljske inspekcije

Saopcenje za javnost: Pojacani inspekcijski nadzori


U okviru  planiranih aktivnosti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će  u narednom periodu provoditi pojačane  kontrole izdavanja fiskalnih računa i  rada „na crno“, odnosno vršit će se  pojačani inspekcijski nadzori nad primjenom  Zakona o fiskalnim sistemima F BiH i Zakona o radu F BiH. 

Mješoviti inspekcijski timovi   ove  će aktivnosti  provoditi na području svih osam općina/gradova Unsko-sanskog kantona i to svakog radnog dana, u toku i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, a sve s ciljem  smanjenja sive ekonomije i povećanja discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa,  kao i  zaštite  prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, kroz provedene analize uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje. Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se financiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.

S druge strane,  rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu što dovodi do uvećanja prihoda poslodavca koji nije registrovan i oporezovan, čime se nanosi direktina šteta kako onome koji je angažovan tako i društvu u kojem živimo jer se znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog i ovaj put  apelujemo na subjekte nadzora  da  posluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima , a  građane pozivamo da nam, kao i do sada,  sve uočene nepravilnosti  blagovremeno prijave.

 

 

Izvještaj o spovedenim aktivnostima nad radom autoservisa i automehanicara


U periodu od 12. 06. 2021. godine do 30. 06. 2021.  godine mješoviti inspekcijski tomovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vršili su pojačan inspekcijski nadzor nad radom autoservisa i automehaničara koji posluju na  području  Unsko-sanskog kantona.

Ukupno je kontrolisan rad 147 subjekata nadzora.

Inspektori tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije  koji su izvršili  69 nadzora  utvrdili su  da 4 subjekta rade bez odobrenja,  da  1 ne posjeduje  fiskalni uređaj, a  6 subjekata kontrole  nije izdavalo račune, iako su to Zakonom o fiskalizaciji obavezni.

Zbog  ovih ili drugih grubih kršenja zakonskih propisa  inspektori su zapečatili 3  objekta (subjektima nadzora privremeno je  zabranjen rad) i  izdali  39 prekršajnih naloga  čiji je ukupan finansijski efekat 47300 KM.  Rješenja o otklanjanju nedostataka izdana su za 9 subjekata nadzora.    

Istovremeno,  inspektori za rad i radne odnose  izvršili su 78 inspekcijskih nadzora, odnosno  kontrolisali su propise iz radnog zakonodavstva i provjerili   radno-pravni status 116 radnika. 

Tokom ovih kontrola  13 radnika je zatečeno da rade na “crno”. Zbog ovog ili  drugih prekršaja iz ove oblasti   za 22  subjekta nadzora izdani su  prekršajni nalozi  u ukupnom iznosu od 23.400 KM.

21 subjeku  nadzora rješenjima je naloženo da u zakonskom roku otklone utvrđene nedostatke.