Sve objave od Dženita Duraković

ANALITICKI PREGLED PODUZETIH RADNJI I MJERA: AUGUST 2021.GODINE

 

Kada se analiziraju  izvještaji o radu organizacionih jedinica u izvještajnom mjesecu proizilazi da je ovaj organ izvršio ukupno 993 inspekcijska nadzora, a pored toga izvršeno je i 406 veterinarsko-zdravstvenih pregleda.

Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata   njih 661 poslovao je uredno, dok su prilikom kontrola kod 294 subjekata nadzora inspektori utvrdili određene nepravilnosti i nedostatke te shodno tome i donijeli odgovarajuće upravne mjere.

Izdano je ukupno 109 rješenja o otklanjanju nedostataka, 179 prekršajnih naloga, podnesena je 1 krivična prijava i 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.  

Prilikom kontrola zatečeno je i 69 radnika angažovanih bez ugovora o radu (rad na crno).

Ukupan finansijski efekat provedenih aktivnosti u izvještajnom periodu iznosi 224.780,00 KM.

NASTAVLJAJU SE KONTROLE POŠTIVANJA VAŽEĆIH NAREDBI I PREPORUKA


Bez obzira što je trenutna epidemiološka situacija u Unsko-sanskom kantonu  još uvijek zadovoljavajuća,  kantonalni sanitarni inspektori, s ciljem spriječavanja širenja  CoVid-19 infekcije intenzivno vrše kontrole poštivanja propisanih naredbi Kriznog štaba Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva. 

U periodu od  01. 07. 2021. do 19. 08. 2021. godine  izvršeno je 115 inspekcijskih nadzora,  a subjekti kontrole bili su ugostiteljski objekti, tržni centri, trgovine, prevoznici, kladionice, odnosno sva  mjesta okupljanja većeg broja ljudi gdje  se higijensko-epidemiološke mjere najčešće i krše.

Kod 35 subjekata, gdje su utvrđeni  manji prekršaji, inspektori su djelovali korektivno te subjektima nadzora  izdali rješenja o otklanjanju nedostataka, dok je, zbog grubih kršenja  ili ne postupanja po ranije naloženim mjerama inspektora,  izdano  27 prekršajnih naloga i podneseno 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Dolaskom ljeta i stabilizacijom epidemioloških prilika u našoj zemlji došlo je do popuštanja restriktivnih mjera koje su u ranijem periodu bile na snazi, međutim važno je istaći da rizik od širenja zaraze korona virusa još uvijek nije prošao,  što nas obavezuje na dosljednu primjenu važećih  mjera, posebno zbog postojanja mogućnosti za četvrti talas korona virusa u Bosni i Hercegovini. 

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  i u narednom periodu nastavit će s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera. 

Podsjećamo,  aktuelnim naredbama  dozvoljeno je  okupljanje do  50 osoba u zatvorenom i ne više od 100 osoba na otvorenom prostoru, uz obavezu držanja distance od 2 metra i nošenje maski u zatvorenim prostorima.