Sve objave od administrator

Izvjestaj o sprovedenim nadzorima: Kontrole cijena utvrdjivanjem maksimalne visine marzi za pojedine osnovne zivotne namirnice


Vlada Federacije BiH je početkom aprila 2021. godine Odlukom o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode propisala mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za osnovne životne namirnice i naftne derivate, a sa ciljem svođenja marži na ekonomski opravdan nivo primjeren socio-ekomskim prilikama uzrokovanim teškom epidemiološkom situacijom, te vodeći računa da se istovremeno zaštite potrošači ali i osigura pozitivno poslovanje trgovaca koje se ne temelji na stjecanju ekstra profita i njihovom bogaćenju.

Shodno odlukama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode tako da u veleprodaji iste ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31. 12. 2020. godine.

Prema zvaničnim podacima federalnog Ministarstva trgovine u protekloj godini cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini su znatno porasle. Iako je Vlada Federacije BiH početkom aprila 2021. godine donijela odluku o ograničenju marže na osam životnih namirnica, ta mjera nije donijela koristi građanima. Bosna i Hercegovina uglavnom uvozi hranu, i njihovu cijenu diktira tržište zemlje u kojoj je hrana proizvedena, cijene energenta i nameti prema državi. Podaci ukazuju na to da je u protekloj godini najviše je poskupjelo ulje, krompir, piletina i puter. Od aprila prošle godine na snazi je odluka Federalne vlade da marža u veleprodaji ne smije prelaziti maksimalnu visinu od 6%, a u maloprodaji od 8% na nabavnu cijenu.

Vršeći nadzor nad primjenom Zakon o kontroli cijena („Sl. novine F BiH“, broj: 2/1995 i 70/2008) i Odluke Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode („Sl. novine F BiH“, broj: 26/2021 i 28/2021) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije je u periodu od 01. 03. – 12. 03. 2022. godine izvršio pojačane inspekcijske nadzora kod privrednih društava, odnosno pravnih i fizičkih lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo na području Unsko-sanskog kantona, i tom prilikom izvršeno je ukupno 40 inspekcijskih nadzora.

Od ukupnog broja izvršenih inspekcijskih nadzora 28 subjekata nadzora se pridržavalo propisanih mjera neposredne kontrole cijena, dok 12 subjekata nadzora se nije pridržavalo istih mjera. Za subjekte koji se nisu pridržavali propisanih mjera neposredne kontrole cijena izdano je ukupno 24 prekršajna naloga u ukupnom finansijskom efektu od 21.750,00 KM.

Pored načina formiranja cijena i marži, inspektori su kontrolisali i skladišta, kako bi se osiguralo da su sve raspoložive količine roba za kojima je porasla potražnja plasirane u maloprodaji.

Na osnovu izvršenih inspekcijskih nadzora, pored kontrole cijena, odnosno utvrđivanja maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, može se doći zaključka da povećanje cijena osnovnih životnih namirnica nije iz povećanja marži, prvenstveno iz razloga što sve to diktiraju nabavne cijene sa vanjskog tržišta. Većina privrednih subjekata je okrenuta prema uvozu iz razloga što domaća proizvodnja u ovom trenutku ne može da prati potražnju u našoj zemlji. Prateći izvještaje i analize federalnog Ministarstva trgovine može se istaći da sva predviđanja govore kako će cijene osnovnih životnih namirnica nastaviti trend rasta i u ovoj godini.

Kontrole primjene odluke o neposrednoj kontroli cijena i ogranicavanju marzi


Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona će u narednom periodu vršiti pojačane nadzore nad je primjenom odluke o neposrednoj kontroli cijena i ograničavanju marži tako da cijene ne prelaze iznose na dan 31. decembra 2020. godine, a shodno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (“Sluzbene novine Federacije BiH”, broj: 26/2021, 28/2021).

Kroz navedeni pojačani inspekcijski nadzor u narednom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nadzirat će primjenu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namjernice i druge proizvode.

Predmet inspekcijskog nadzora će biti proizvodi prema navedenoj odluci: pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, mlijeko i tekući jogurt 2,8% m.m., svježa jaja, šećer kristal bijeli, so za ljudsku ishranu, riža, tjestenina, margarin i biljna mast, sve vrste svježeg mesa i ribe, mesne konzerve, riblje konzerve, jestivo ulje suncokretovo, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, deterdžent za veš u prahu, deterdžent za suđe tečni i sapun.