Sve objave od administrator

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita


OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

PISMENOG ISPITA

Naziv organa KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BIHAĆ
Objava javnog konkursa Glasilo/štampa Web stranica Vlade Unsko-sanskog kantona i Dnevnom listu „Večernji list“ Mostar 
Datum 27. 04. 2024. godine u dnevnom listu “Večernjem listu” Mostar i na  WEB stranici Vlade Unsko-sanskog kantona,
Broj pozicije Naziv radnog mjesta
 

01. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

Mjesto polaganja Bihać
Ustanova KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BIHAĆ
Ulica i broj UL. OMERA EF. NOVLJANINA br. 4.
Datum polaganja 11.06. 2024. godine (UTORAK)
Vrijeme polaganja 10.00 sati
Datum objave na web-u 04.06.2024. godine
NAPOMENA

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih bit će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

POPIS  PROPISA ZA UTVRĐIVANJE PITANJA ZA PISMENI ISPIT

R.b. Zakonski i podzakonski propisi
1. Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 2/98, 48/99, 61/22)
2. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 32/01 i 48/11)
3. Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 14/17 i 15/20)
4. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 49/06, 76/11 i 89/11),
5. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05)

 

Sastanak sa privrednicima iz Sanskog Mosta


Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Šerif Kosatica sastao se sa predstavnicima  Udruženja privrednika općine Sanski Most.

Naime, članovi ovog Udruženja željeli su kroz razgovor sa prvim čovjekom Uprave otkolniti neomuce koje imaju  kada je u pitanju  primjena određenih zakonskih propisa  a  nad kojima  nadzor  vrši  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

„ Jako smo zadovoljni današnjim susretom jer smo sa direktorom razmotrili i otklonili nedoumice koje su imali naši članovi. Direktoru smo izložili neka  pitanja koja su prema nama, kao Udruženju koje ih predstvlja,  aplicirali  naši članovi,  od rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa do nelojalne konkurencije. Mnogo stvari je sada jasnije i po povratku u Sanski Most upoznat ćemo svoje članstvo sa istim.  Mišljenja sam da ovakav vid saradnje može doprinjeti povoljšanju sveukupne privredne situacije u našoj općini“, kazao je Ale Šabanović, predsjednik udruženja privrednika Općine Sanski Most.   

U razgovoru sa predstavnicima privrednika općine Sanski Most, Šerif Kosatica direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove naglasio je da cilj inspekcijskog  nadzora  nije represivno , već korektivno i preventivno djelovanje i da je misija  postojanja ove institucije  povećanje  broja  subjekata nadzora  koji rade i posluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

„ Upravo zbog toga prije  dvije godine pokrenuli smo aktivnost koju smo nazvali „Dani otvorenih vrata“ i na taj način dali smo priliku subjektima nadzora da u razgovoru sa nama otkolne dileme koje imaju i da pokušamo zajedničkim djelovanjem doći do rješenja određenih problema koje oni imaju. I ovaj susret je bio takve prirode i sa ovom dobrom praksom nastavit ćemo i u budućnosti,“ kazao je ovom prilikom direktor Kosatica.