Rezultati pojacanih inspekcijskih nadzora (20. 02. – 24. 02. 2024.)


U skladu sa Planom i programom rada za 2024. godinu, mješoviti  inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 20. do 24. februara 2024. godine  vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih  8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona,  a poseban akcenat stavljen je  na poslovanje i rad   subjeka  nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom kruha i drugih pekarskih proizvoda.

U ovom periodu  izvršeno   ukupno 128  inspekcijskih  nadzora  prilikom kojih je utvrđeno sljedeće:

  • Inspektori rada za radne odnose i zaštite na radu koji su provjeravali  radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, odnosno primjenu Zakona o zaštiti na radu izvršili su  ukupno 47   Inspektori rada za radne odnose kontrolisali su radno-pravni status 91 radnika od kojih  čak 13 nije  imalo Ugovor o radu niti prijavu na obevezno osiguranje kako to Zakon o radu zahtjeva. Zbog utvrđenih nedostataka i nepravilnosti izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 35.800 KM. Inspektori rada, za zaštitu na radu koji su izvršili 10 nadzora i kontrolisali 31 radnika izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.200 KM
  • Kada je u pitanju Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije akcenat je stavljen na  kontrole   evidentiranja  prometa putem fiskalnih uređaja ( izdavanje računa ). Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (42) utvrđeno je da 41 subjekt posjeduje fiskalni uređaj, odnosno da 34 uredno izdaju fiskalne račune. Postupajući inspektori izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, a  za 6 subjekata  nadzora, koji su  obavljali  djelatnost za koju nisu bili registrirani ( radili su bez odobrenja nadležnog organa)  izrečena  je upravna mjera privremene zabrane rada. Inspektori  tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka  i 34 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 45.700 KM;
  • Kada su u pitanju pojačane kontrole iz oblasti sanitarne inspekcije,  izvršeno je 39 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih  nedostataka i nepravilnosti  izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i   21 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 24.000 KM.

Inače, pojačani nadzori, kada je u pitanju rad inspekcijskog organa, podrazumijevaju  rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni i to u mješovitim timovima gdje svaki od članova tima kod subjekta nadzora  provjerava primjenu propisa iz oblasti za koju  je nadležan.