Sastanak sa privrednicima iz Sanskog Mosta


Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Šerif Kosatica sastao se sa predstavnicima  Udruženja privrednika općine Sanski Most.

Naime, članovi ovog Udruženja željeli su kroz razgovor sa prvim čovjekom Uprave otkolniti neomuce koje imaju  kada je u pitanju  primjena određenih zakonskih propisa  a  nad kojima  nadzor  vrši  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

„ Jako smo zadovoljni današnjim susretom jer smo sa direktorom razmotrili i otklonili nedoumice koje su imali naši članovi. Direktoru smo izložili neka  pitanja koja su prema nama, kao Udruženju koje ih predstvlja,  aplicirali  naši članovi,  od rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa do nelojalne konkurencije. Mnogo stvari je sada jasnije i po povratku u Sanski Most upoznat ćemo svoje članstvo sa istim.  Mišljenja sam da ovakav vid saradnje može doprinjeti povoljšanju sveukupne privredne situacije u našoj općini“, kazao je Ale Šabanović, predsjednik udruženja privrednika Općine Sanski Most.   

U razgovoru sa predstavnicima privrednika općine Sanski Most, Šerif Kosatica direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove naglasio je da cilj inspekcijskog  nadzora  nije represivno , već korektivno i preventivno djelovanje i da je misija  postojanja ove institucije  povećanje  broja  subjekata nadzora  koji rade i posluju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

„ Upravo zbog toga prije  dvije godine pokrenuli smo aktivnost koju smo nazvali „Dani otvorenih vrata“ i na taj način dali smo priliku subjektima nadzora da u razgovoru sa nama otkolne dileme koje imaju i da pokušamo zajedničkim djelovanjem doći do rješenja određenih problema koje oni imaju. I ovaj susret je bio takve prirode i sa ovom dobrom praksom nastavit ćemo i u budućnosti,“ kazao je ovom prilikom direktor Kosatica.

Rezultati pojacanih inspekcijskih nadzora (20. 02. – 24. 02. 2024.)


U skladu sa Planom i programom rada za 2024. godinu, mješoviti  inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 20. do 24. februara 2024. godine  vršili su pojačane inspekcijske nadzore na području svih  8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona,  a poseban akcenat stavljen je  na poslovanje i rad   subjeka  nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom kruha i drugih pekarskih proizvoda.

U ovom periodu  izvršeno   ukupno 128  inspekcijskih  nadzora  prilikom kojih je utvrđeno sljedeće:

  • Inspektori rada za radne odnose i zaštite na radu koji su provjeravali  radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, odnosno primjenu Zakona o zaštiti na radu izvršili su  ukupno 47   Inspektori rada za radne odnose kontrolisali su radno-pravni status 91 radnika od kojih  čak 13 nije  imalo Ugovor o radu niti prijavu na obevezno osiguranje kako to Zakon o radu zahtjeva. Zbog utvrđenih nedostataka i nepravilnosti izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i 18 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 35.800 KM. Inspektori rada, za zaštitu na radu koji su izvršili 10 nadzora i kontrolisali 31 radnika izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.200 KM
  • Kada je u pitanju Inspektorat tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije akcenat je stavljen na  kontrole   evidentiranja  prometa putem fiskalnih uređaja ( izdavanje računa ). Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (42) utvrđeno je da 41 subjekt posjeduje fiskalni uređaj, odnosno da 34 uredno izdaju fiskalne račune. Postupajući inspektori izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, a  za 6 subjekata  nadzora, koji su  obavljali  djelatnost za koju nisu bili registrirani ( radili su bez odobrenja nadležnog organa)  izrečena  je upravna mjera privremene zabrane rada. Inspektori  tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije izdali su 14 rješenja o otklanjanju nedostataka  i 34 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 45.700 KM;
  • Kada su u pitanju pojačane kontrole iz oblasti sanitarne inspekcije,  izvršeno je 39 inspekcijskih nadzora, a zbog utvrđenih  nedostataka i nepravilnosti  izdano je 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i   21 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 24.000 KM.

Inače, pojačani nadzori, kada je u pitanju rad inspekcijskog organa, podrazumijevaju  rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni i to u mješovitim timovima gdje svaki od članova tima kod subjekta nadzora  provjerava primjenu propisa iz oblasti za koju  je nadležan.