Saopcenje za javnost: Pojacani nadzori trznih centara i trgovina


Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona u narednom periodu vršit će pojačane inspekcijske nadzore u tržnim centrima i malim trgovinama s ciljem kontrole proizvoda, odnosno utvrđivanja da li subjekti nadzora  stavljaju u promet  proizvode  čiji je rok upotrebe istekao.

Važno je istaći da se inspekcijski nadzori iz ove oblasti provode kontinuirano, tokom cijele godine i do sada je izvršeno  175  nadzora, od toga  115 u ljetnim mjesecima, kada je zbog visokih temperature i povećan rizik kvarljivosti robe prvenstveno sladoleda, mliječnih proizvoda i dječje hrane.

U proteklom periodu je,  zbog utvrđenih nepravilnosti, izdano 38 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 95.500 KM. Izdana su 52 rješenja o otklanjanju nedostataka  kao korektivna mjere za robu koja nije deklarisana u skladu sa važećim propisima, odnosno roba isteklog roka  ili je uništena  na način neškodljiv po ljude i okolinu ili je izvršen njen povrat dobavljačima.

Naime, ukoliko nadležni inspektor u toku inspekcijske kontrole zatekne proizvode isteklog roka trajanja ili da rok trajanja nije označen na deklaraciji proizvođača ili sama deklaracija nedostaje, na licu mjesta zabranit će  promet i upotrebu takvih proizvoda, odnosno naložit će neškodljivo uništenje takve robe, jer proizvod isteklog roka trajanja, ili bez označenog roka, ili bez deklaracije uopće, ocjenjuje se zdravstveno neispravnim i neprikladnim za ishranu ljudi.

Novčane kazne propisane Zakonom o hrani za pravna lica su od 7.500 do 25.000 KM,  odgovorno lice u pravnom licu od 1.250 – 2.500 KM  i za fizička lica minimalno 1.250 KM.

Iako se ovi inspekcijski nadzori provode s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača nužno je da sami potrošači budu svjesni rizika u vezi sa hranom koju kupuju te i ovom prilikom apelujemo  na građane da se  pridržavaju  uputa proizvođača o načinu čuvanja, minimalnog roka trajanja, kao I načina upotrebe, pripreme u pogledu termičke obrade i slično.

Hranu treba nabavljati u registrovanim objekatima u kojima su ispunjeni higijenski i temperaturni uslovi za promet lahkokvarljivih proizvoda i kupovati proizvode registrovanih proizvođača, koji su pod stalnim nadzorom.