Rezultati nadzora u vezi sa Odlukom o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena


Odlukom o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode je usvojila Vlada Federacije i čija je primjena počela 12.10.2023. godine obuhvaćeni su sljedeći proizvodi: pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, kravlje mlijeko, svježa jaja, bijeli šećer kristal, sve vrste svježeg mesa, jestivo suncokretovo ulje, deterdžent za veš u prahu, te tečni deterdžent za suđe.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, kantonalni tržišno, turističko-ugostiteljski  inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK su od 16. do 31. oktobra  provodili pojačane inspekcijske nadzore nad primjenom iste i to na području svih 8 općina/gradova Unsko-sasnkog kantona.

Kontrolisan je  21 subjekt nadzora, a inspektori su  prilikom ovih kontrola utvrdili da se  7 subjekata  ne pridržava  ove Odluke,  što je za posljedicu imalo i izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 8.000 KM.

Važno je napomenuti da su ove kontrole imale za cilj zaštitu interesa potrošača, kao i stabilizaciju  tržišnih i ekonomskih prilika u Unsko-sanskom kantonu. 

Za nepridržavanje donesenih mjera Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost.

Kada je u pitanju tržišno, turističko – ugostiteljska inspekcija,  naredne sedmice inspektori ovog Inspektorata provodit će pojačne nadzore iz oblasti unutrašnje trgovine i ugostiiteljstva, odnosno vršit će kontrolu  provedbe Zakona o unutrašnjoj trgovini i ugostiteljstvu F BiH, s posebnim akcentom na kontrolu primjene Zakona  od strane  trgovina na malo i ugostiteljskih objekata koji se nalaze u neposrednoj  blizini odgojno-obrazovnih ustanova ( vrtići, osnovne i srednje škole).

Stoga,  ponovo podsjećamo  da je članom 10. Zakona o unutrašnjoj trgovini i ugostiteljstvu F BiH  jasno definisano  da se u trgovini na malo trgovcu  zabranjuje prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske proizvode licima mlađim od 18 godina, da na svim  na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanski proizvodi mora biti istaknuta oznaka o zabrani njihove prodaje licima mlađim od 18 godina, odnosno  trgovac je dužan uskratiti prodaju robe kupcu ako procjeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem trgovcu na uvid svoj identifikacioni dokument sa slikom.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj trgovac pravno lice, ako prodaje alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske prerađevine licima mlađim od 18 godina , odnosno kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjen trgovac pravno lice  ako na svim prodajnim mjestima ne istakne oznaku o zabrani prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske prerađevine licima mlađim od 18 godina.

Inače,  inspektori svih 8 inspektorata Kantonalne uprave za inspekcijske poslove samo u  oktobru mjesecu proveli su ukupno 1. 298 inspekcijskih nadzora. Prilikom ovih kontrola inspektori su utvrdili da 917 subjekata nadzora posluje uredno, dok su kod 304 utvrđeni određeni prekršaji, što je rezultiralo izdanjem 203 rješenja o otklanjanju nedostataka (kod manjih nepravilnosti) i izdavanjem 220 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 335.325 KM.

Istvovremeno, zbog grubih kršenja zakonskih propisa  inspektori su podnijeli  24 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.