Pojacani nadzori povodom 1. marta


U skladu sa Planom i programom rada za 2023. godinu mješoviti inspekcijski timovi  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ovog 1. marta vršit će pojačane inspekcijske nadzore na području svih 8 općina/gradova Unsko-sanskog kantona.

Inspektori tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije će kontrolisali da li se subjekti nazora, pravna i fizička lica  pridržavaju  važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane  općinskih/gradskih organa, a kojima je između ostalog  regulisan i rad za vrijeme državnih i drugih praznika.  

Istovremeno, inspektori rada kod poslodavaca kojima je, istim odlukama dozvoljen rad za vrijeme praznika, kontrolisati će primjenu Zakona o radu F BiH,  koji je u članu  76. jasno definisao  da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Svim kontrolisanim poslodavcima postupajući inspektor će zapisnički narediti da po isplati plaće za mjesec mart,  nadležnom Inspektoratu dostave dokaz o uvećanju plaće za svakog uposlenika koji je radio na dan državnog praznika, pojedinačno.  

Podjećamo, u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu platu za rad na dan praznika novčane sankcije predviđene Zakonom o radu iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorne osobe u pravnim subjektima,  koliko iznosi kazna i za poslodavca- fizičko lice.

Uz iskrene čestitke u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine,  subjekte nadzora pozivamo na poštivanje  Zakona o radu F BiH i važećih općinskih/gradskih odluka o radnom vremenu.