Rezultati pojacanih nadzora

Kako bi se osiguralo striktno poštovanje propisane cijene peleta,  odnosno   zaustavlilo prekomjerno  i neopravdano povećanja cijene ovog energenta, a u skladu sa Odlukom Vlade Federacije o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet,  inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove provode pojačane inspekcijske nadzore kod proizvođača i distributera peleta koji posluju na području Unsko-sanskog kantona.

U periodu od 18.11. do 23.11. 2022. godine  izvršene su 63 kontrole i tom prilikom utvrđeno je da se  31 subjekt nadzora pridržava propisane mjere, dok  kod 32 subjekta nazora  inspektori  su utvrdili da isti u prodaji nisi imali  ovog energenta.

Podsjetimo, Vlada F BiH ovom Odlukom propisala  je  da najviša prodajna cijena peleta   u trgovinama na malo ne može  prelaziti 480 KM plus PDV  ( ukupno 561,60 KM) po toni. 

Također,  inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u proteklom period  provodili su  i nadzore nad provođenjem  Odluke Vlade Federacije  a koja se odnosi  na mjere neposredne kontrole cijena u odnosu na propisane marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode kao i naftu i naftne derivate.

U periodu od mjesec dana, odnosno od  24. oktobra do 24. novembra 2022. godine  kontrolisano  je 25 subjekata nadzora, od kojih se 15 pridržavalo propisanih cjena,  a 10 ih je bilo neurednih, odnosno nisu se pridržavali važeće Odluke Vlade F BiH,  zbog čega je izdano 15 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 8.220 KM.

Kazne za nepoštivanje propisanih mjera neposredne kontrole cijena utvrđene su Zakonom o kontroli cijena  i kreću se od 1.000 do 10.000 KM za pravna lica , 250 do 2.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500 do 1.500 KM za fizička lica.

U skladu sa Planom i programom rada za 2022. godinu, mješoviti inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  su  i 25.11.2022. godine,  na Dan  državnosti BiH vršili pojačane nadzore  i  kontrolisali da li se subjekti nadzora (pravna i fizička lica)  pridržavaju  važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane  općinskih/gradskih organa, a kojima je regulisan i rad  za vrijeme državnih i drugih praznika.   Kod poslodavaca kojima je, istim odlukama dozvoljen rad za vrijeme praznika, kontrolisati  primjenu Zakona o radu F BiH, koji je u članu  76. jasno definisao  da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Kontrolisano je 29 subjekata, od kojih se 11 bilo u prekršaju, te će postupajući inspektori u skladu sa zatečenim stanjem i izreći odgovarajuće upravne mjere.