Poziv na konsultacije: Trogodisnji plana rada za period 2022. – 2025.


Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

Kako bi osigurao planski pristup izgradnji vlastitih kapaciteta Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je pristupila izradi trogodišnjeg plana rada za period od 2022. do 2025. godine u skladu sa obavezom donošenja trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave, a koja metodologija je propisana članom 18. stav (2), članom 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/2017) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/2019, 2/2021). 

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u obzir su uzeti prioriteti iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027. godine i Akcionog plana za period 2022. – 2025. godine. Trogodišnji plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove definiše strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizlaze iz nadležnosti ovog organa, kao i relevantnih strateških dokumenata, odnosno njihov finansijski okvir, izvore finansiranja u trogodišnjem periodu. Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona “, broj: 9/13, 11/14, 8/15, 16/17, 25/17, 4/19, 20/21) i Zakonom o inspekcijama Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/2021) uređena je nadležnost i djelokrug rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove objavljuje radnu verziju trogodišnjeg plana rada na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka, što može služiti kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB.

Komentari i preporuke dostavljaju se na email: inspekcija@vladausk.ba najkasnije do 22. 04. 2022. godine (najmanje deset dana od dana objave na web stranici).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [663.96 KB]