BHRT o kontroli cijena i zastiti postosaca u Unsko-sanskom kantonu


Glavni kantonalni inspektor Inspektorata tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, Admir Mujanović  gostovao je u programu BHRT-a, emisija „Jutro za sve“  u kojoj  je govorio o pojačanim aktivnostima Uprave kada je u pitanju kontrola cijena osnovnih životnih namirnica, ali i rezultatima koje su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove , uprkos brojnim barijerama, ostvarili u prošloj 2021. godini.

 Gostovanje možete pogledati na linku: