donacija

Donacija javnim kuhinjama


Od 20.12.2021. do 31.12.2021. godine inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  na pijacama, tržnicama i drugim javnim i privatnim površinama vršili su pojačane kontrole subjekata nadzora koji se bave proizvodnjom i prodajom suhomesnatih proizvoda. Od ukupno 23 kontrolisana subjekta utvrđeno je da  5 subjekata nadzora ne posjeduje obaveznu veterinarsko-zdravstvenu dokumentaciju za proizvode koje su stavili u promet , zbog čega su  isti i  oduzeti  od strane veterinarskih inspektora . Kako se radi o većim količinama suhog mesa,  na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akreditirani laboratorij „Veterinarskog zavoda“  izvršio je analizu uzoraka oduzete robe.

Rezultati analize su pokazali da svi uzorci, osim jednog, odgovaraju  zahtjevanoj  kvaliteti, zbog čega je Uprava, a u  skladu Pravilnikom  o postupku smještaja, čuvanja, prodaje, doniranja i uništenja oduzete robe u postupku inspekcijskog nadzora, odlučila ove proizvode  (oko 50 kg ) donirati  javnim kuhinjama „Merhamet“ i „Imaret“ u Bihaću.

Do kraja januara  istim humanitarnim organizacijama  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove donirat će i drugu  nekvarljivu robu ( konzervirana hrana) oduzetu tokom  inspekcijskih kontrola  inspektora Inspektorata tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije.