Rezultati kontrole proizvoda zivotinjskog porijekla


U periodu od 25.10. do 30. 11. 2021. godine u fokusu aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bile su kontrole kvalitete proizvoda životinjskog porijekla. Prilikom  inspekcijskih nadzora vršeno je i uzorkovanje proizvoda životinjskog porijekla, a posebno u slučaju sumnje  da neki od proizvoda ne zadovoljava deklarisanu kvalitetu, mikrobiološke uslove i ispravnost proizvoda.

Uzorkovani su  med, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i suho meso, a  subjekti kontrole  bili su  trgovačke radnje,  marketi,  pijace, mesnice,  odnosno pravna i fizička lica koja se bave  proizvodnjom  i  stavljanjem  hrane u promet.

Od strane akreditiranog laboratorija Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona  u ovom periodu,  analizirano je 98 uzoraka  ( 59 uzoraka meda, 9 uzoraka jaja, 19 uzoraka sira i 11 uzoraka  suhog mesa).  Od ukupnog broja analziranih uzoraka  63  su  bila uredna, a  kod 35 uzoraka  analize su pokazale određena odstupanja u odnosu na zahtjevanu kvalitetu i deklaraciju proizvoda i isti su povučeni iz prodaje.

Konkretno,  od ukupnog broja uzetih uzoraka meda utvrđeno je da se u 28 slučajeva  radi o patvorenom medu, a   kod 11 uzoraka sira  utvrđena su određena  odstupanja u mikrobiološkom pogledu, što znači da se radi o nečistoćama kojih su uzrok rukovanje i nehigijenski uslovi proizvodnje.

Svi analizirani uzorci jaja i suhog mesa bili su uredni.

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom osnovu izdali su   21 rješenje o otklanjanju nedostataka i 36 prekršajnih naloga u ukupnom finansijskom efektu od 83.870 KM.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i u narednom periodu nastavit će ove aktivnosti  i proširiti listu kontrolisanih proizvoda.