Saopcenje za javnost


Uz iskrene čestitke u povodu jednog od najznačajnjih datuma novije nam historije, Dana državnosti BiH, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obaviještava javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), utvrđeno da je 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

Shodno navedenom,  Dan državnosti BiH obilježava  se samo jedan dan i to na dan državnog praznika, tako da je četvrtak, 25.novembar 2021. godine  neradni dan.

Ovim putem  pozivamo  sve subjekte nadzora, odnosno pravna i fizička lica, da se pridržavaju važećih odluka općinskih/gradskih organa o utvrđivanju radnog vremena, jer će poštivanje istih  biti predmetom kontrola naših nadležnih inspekcija.

Na poslodavce kojima je općinskim/gradskim odlukama dozvoljen rad za vrijeme praznika aplujemo da poštuju  odredbe Zakona o radu F BiH, kao i da se pridržavaju važećih higijensko-epidemiloških mjera, što će također  biti predmet kontrola naših inspekcijskih timova.