Analiticki pregled poduzetih radnji i mjera: august 2021. godine


Kada se analiziraju  izvještaji o radu organizacionih jedinica u izvještajnom mjesecu proizilazi da je ovaj organ izvršio ukupno 993 inspekcijska nadzora, a pored toga izvršeno je i 406 veterinarsko-zdravstvenih pregleda.

Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata   njih 661 poslovao je uredno, dok su prilikom kontrola kod 294 subjekata nadzora inspektori utvrdili određene nepravilnosti i nedostatke te shodno tome i donijeli odgovarajuće upravne mjere.

Izdano je ukupno 109 rješenja o otklanjanju nedostataka, 179 prekršajnih naloga, podnesena je 1 krivična prijava i 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.  

Prilikom kontrola zatečeno je i 69 radnika angažovanih bez ugovora o radu (rad na crno).

Ukupan finansijski efekat provedenih aktivnosti u izvještajnom periodu iznosi 224.780,00 KM.