Polugodisnji izvještaj o radu


Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona u  prvih šest mjeseci ove godine (01.01.2021. do 30.06.2021.) proveli  su ukupno 5311 inspekcijskih nadzora, a pored toga izvršeno je i 2028  veterinarsko–sanitarnih pregleda.   

Akcenat u radu  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i u ovom periodu, zbog epidemiloške situacija izazvane virusom korona, bio je stavljen na kontrolu poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, ali su i svi drugi inspektorati  radili  u punom kapacitetu  te po  ranije utvrđenom planu i programu  Uprave svakodnevno na terenu  provjeravali poštivanje zakonskih propisa iz oblasti koje pokrivaju.

Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata u prvih šest mjeseci ove godine  njih  3644 poslovalo je uredno, dok su prilikom kontrola kod 1320 subjekata nadzora utvrđeni određeni prekršaji.

Detaljan pregled poduzetih radnji i mjera se daje u šestomjesecnom biltenu.

POLUGODISNJI IZVJESTAJ – 2021