Izvještaj o spovedenim aktivnostima nad radom autoservisa i automehanicara


U periodu od 12. 06. 2021. godine do 30. 06. 2021.  godine mješoviti inspekcijski tomovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vršili su pojačan inspekcijski nadzor nad radom autoservisa i automehaničara koji posluju na  području  Unsko-sanskog kantona.

Ukupno je kontrolisan rad 147 subjekata nadzora.

Inspektori tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije  koji su izvršili  69 nadzora  utvrdili su  da 4 subjekta rade bez odobrenja,  da  1 ne posjeduje  fiskalni uređaj, a  6 subjekata kontrole  nije izdavalo račune, iako su to Zakonom o fiskalizaciji obavezni.

Zbog  ovih ili drugih grubih kršenja zakonskih propisa  inspektori su zapečatili 3  objekta (subjektima nadzora privremeno je  zabranjen rad) i  izdali  39 prekršajnih naloga  čiji je ukupan finansijski efekat 47300 KM.  Rješenja o otklanjanju nedostataka izdana su za 9 subjekata nadzora.    

Istovremeno,  inspektori za rad i radne odnose  izvršili su 78 inspekcijskih nadzora, odnosno  kontrolisali su propise iz radnog zakonodavstva i provjerili   radno-pravni status 116 radnika. 

Tokom ovih kontrola  13 radnika je zatečeno da rade na “crno”. Zbog ovog ili  drugih prekršaja iz ove oblasti   za 22  subjekta nadzora izdani su  prekršajni nalozi  u ukupnom iznosu od 23.400 KM.

21 subjeku  nadzora rješenjima je naloženo da u zakonskom roku otklone utvrđene nedostatke.

Polugodisnji izvještaj o radu


Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona u  prvih šest mjeseci ove godine (01.01.2021. do 30.06.2021.) proveli  su ukupno 5311 inspekcijskih nadzora, a pored toga izvršeno je i 2028  veterinarsko–sanitarnih pregleda.   

Akcenat u radu  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i u ovom periodu, zbog epidemiloške situacija izazvane virusom korona, bio je stavljen na kontrolu poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, ali su i svi drugi inspektorati  radili  u punom kapacitetu  te po  ranije utvrđenom planu i programu  Uprave svakodnevno na terenu  provjeravali poštivanje zakonskih propisa iz oblasti koje pokrivaju.

Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata u prvih šest mjeseci ove godine  njih  3644 poslovalo je uredno, dok su prilikom kontrola kod 1320 subjekata nadzora utvrđeni određeni prekršaji.

Detaljan pregled poduzetih radnji i mjera se daje u šestomjesecnom biltenu.

POLUGODISNJI IZVJESTAJ – 2021