Preporuka Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dana 22. 06. 2021. godune u skladu sa odredbom člana 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/21), izdalo je preporuku poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

U vezi sa prethodno navedenim inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u sklopu redovnih aktivnosti  sa ciljem preventivnog djelovanja na terenu će kontrolisati  i da li se subjekti nadzora pridržavaju  preporuka i posebnih  mjera zaštite koje je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  donijelo  zbog vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama .

Poseban akcenat bit će stavljen na subjekte nadzora koji se bave građevinskom djelatnošću,  odnosno  sve one poslovdavce  čiji su poslovi vezani za rad na otvorenom. Tim poslodavcima, podsjećamo  preporučeno je da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati i njihovog nastavka poslije 16 sati, odnosno da ukoliko je rad  organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti ovu mjeru  Federalno ministarstvo  je preporučilo  poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporuka poslodavcima je da za vrijeme trajanja ovih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.