Pojacani nadzori povodom 1. maja


Uz iskrene čestitke svim građanima Unsko-sanskog kantona u povodu Prvog maja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona obaviještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja). Istim Zakonom je propisano da, ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. S obzirom da ove godine drugi dan praznika pada u nedjelju, to će neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine biti subota 1. maj, nedjelja 2. maj i ponedjeljak 3. maj 2021. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa Planom i programom rada za ovu godinu i tokom predstojećih prvomajskih praznika vršit će pojačan inspekcijski nadzor, stoga pozivamo sve subjekte, odnosno pravna i fizička lica, da se pridržavaju važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane općinskih/gradskih organa.

Istovremeno, apelujemo na poslodavce kojima će 1. maj  biti radni dan da poštuju odredbe  Zakona o radu F BiH, kao i da se pridržavaju  svih obavezujućih  higijensko-epidemioloških mjera jer će i one, zbog aktulene epidemiološke situacije, također  biti predmetom kontrola inspekcijskih timova.