Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu


Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu. Od 1996. godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike, a poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljen na tripartitnoj osnovi i socijalnom dijalogu.

Prema procjenama Međunarodne organizacije rada i Svjetske zdravstvene organizacije  svake godine na radu smrtno strada oko 2 miliona  radnika, a 26 miliona ih se ozlijedi na radu.  Svjedoci smo da se  i u našem najbližem okruženju svakodnevno dešavaju nesreće na radu  i da vijesti o njima, na žalost, svakodevno pune stupce crne hronike. 

Inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Kantonalne uprave za inspekcijske poslove tokom cijele godine vrše redovne  inspekcijske kontrole  i nadziru  primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika, a težište aktivnosti  bilo je usmjereno na nadzore nad provedbom propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.

Inspekcija zaštite na radu u prošloj 2020. godini  izvršila je 482 kontrole,  od kojih je  345 bilo redovnih i 24 po zahtjevu stranke (oštećena osoba, poslodavac, MUP, Tužilaštvo, Dom zdravlja).  Urađeno je i  130 kontrolnih pregleda tokom kojih su inpektori provjeravali  da li su ranije naložene upravne mjere i  provedene.

Od početka 2021. godine do danas Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove prijavljeno je 18 slučajeva povreda na radu.  Najveći broj nesreća na radu, prema podacima sa terena, dešava u građevinskom i šumarskom sektoru, ali  su povrede radnika česte i u određenim proizvodnim djelatnostima poput drvne i tekstilne industrije.

Inspektori zaštite na radu, po prijavi  nesreće  poduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonom, utvrđuju sve okolnosti u kojima je došlo do povrede radnika, te ukoliko se utvrdi da je do iste došlo nepoduzimanjem odgovarajućih mjera i radnji od strane  poslodavca podnosi se  krivična prijava Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, odnosno šalje se  detaljan izvještaj ukoliko je do nesreće došlo nepažnjom radnika, što je, prema zapažanju inspektora, u zadnje vrijeme najčešći slučaj.

Iako  nema egzaktnih  podataka o broju nesreća na radu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sankog kantona nastoji kontinuiranim preventivnim djelovanjem smanjiti taj broj.  Tako su zadnjih deset dana bile intenzivne kontrole u građevinskom sektoru, a nakon prvomajskih praznika  inspektori zaštite na radu počet će i pojačane kontrole šumskih odjela. 

Uz obilježavanje 28.aprila  Međunarodnog dana zaštite na radu i ovaj put apelujemo na poslodavce  i radnike da poštuju  odredbe  Zakona o zaštiti o radu koji je na snagu stupio 7.11.2020.godine,  kako bi se broj nesreća, posebno onih sa najtežim poljedicama,  smanjio.