Odrzana godisnja konferencija za medije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove


U Bihaću je danas u sali Vlade Unsko-sanskog kantona održana redovna godišnja konferencija za novinare Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona (u daljem tekatu: Uprava)  na kojoj su prezentirani postignuti rezultati  u prošloj 2020. godini.

Godinu iza nas,  iako punu izazova, ocijenjujemo izuzetno uspješnom, a što je prepoznala i Vlada Unsko-sanskog kantona.

“Uz svoje redovne aktivnosti  Uprava bila je zadužena i za realizaciju velikog broja zaključaka Operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nazdor nad migrantskom krizom u USK-a (kontrola nelegalnog smještaja i prevoza migranata), kao i za kontrolu provodjenja naredbi i preporuka  nadležnih kriznih štabova ministarstva zdravstva donesenih s ciljem spriječavanja širenja zaraze korona virusa, što je zahtjevalo dodatni angažman inspektora i reorganizaciju unutar same Uprave. Ali i  pored  brojnih ograničenja i barijera  Uprava je u potpunosti  odgovorila svim zadacima koji su pred nju postavljeni, te je prošlu 2020. godinu okončala vrlo uspješno i sa zavidnim rezultatima.  U  periodu od  01. 01. do 31. 12. 2020. godine  izvršeno je 15.296 inspekcijskih nadzora, a ukupan finansijski efekat po svim osnovama (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka, uplaćene takse po raznim osnovama i dr.) iznosio je  2.519.234 KM“  kazao je izmedju ostalog  Šerif  Kosatica, direktor Uprave.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u prošloj godini okončala je i jednu značajnu normativnu aktivnost. Naime, krajem prošle godine Skupština Unsko-sankog kantona usvojila je novi Zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantonaa, koji bi trebao omogućiti efikasniji rad  inspekcije na terenu.

Sa novinama koje Zakon donosi i efketima koji bi trebali vidljivi nakon izvjesnog vremena njegove primjene prisutne je upoznao Admir Mujanović, sekretar Uprave.

„Ovu  normativnu  aktivnost  započeli smo još 2019. godine. Stari Zakon bio je u primjeni duži vremenski period  i nije bio usaglašen sa sa Zakonom o inspekcijama F BiH i Zakonom o državnoj službi Unsko-sanskog kantona. Pored efikasnijeg rada na terenu primjenom novog Zakona povećati će se i prihodi u budžetu USK-a, jer nam on sada,  u odredjenim oblastima,  omogućava primjenu  kantonalnih propisa kojima je ta oblast uređena,  a što u ranijem periodu nije bio slučaj. Novine se odnose i na postupanje sa oduzetim predmetima i robom, te zatvaranje (pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa “, istakao je Admir Mujanović, sekretar Uprave.

Konferenciji  za novinare  prisustvovali su  i glavni inspektori  Uprave koji su odgovarli na pitanja novinara iz svoje oblasti.

Sadik Alagić, glavni inspektor Inspektorata tržišno, turističko-ugostiteljske  inspekcije osvrnuo se posebno na aktivnosti  koje su provedene po pitanju  kontrola pružanja usluga smještaja  stranim  licima (migranatima).

„Na području Velike Kladuše i Bihaća tokom 2020. godine izvršeno je 109 kontrola stambenih i poslovnih objekata  koji su bili predmetom prijave  da se u istim pružaju usluge smještaja stranim licima – migrantima.  62 subjekta su zapečaćena jer su radili  bez rješenja i suprotno narebi Operativne grupe “, rekao je Sadik Alagić, glavni kantonalni inspektor Inspektorata tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije.

Prisutne novinare  interesovalo je i da li se i u kojoj mjeri na području Unsko-sasnkog kantona poštuju  higijensko-epidemiološke mjere, te rezultati  pojačanog inspekcijskog nazora  koji je  proveden proteklog  vikenda. 

 „Akcenat je  bio  stavljen na rad ugostiteljskih objekata, restorana, hotela, disko klubova i noćnih barova. Na žalost moram konstatovati, a nakon provedenih nadzora prošle sedmice kod  14  subjekata, da se  se i pored brojnih upozorenja i još uvijek složene epidemiološke situacije neki od subjekata ne pridržavaju propisanih mjera. Tako je od ukupnog broja kontrolisanih, 6 subjekata bilo u  prekršaju. Najčešća kršenja odnose se na nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje fizičke distance i okupljanje na jednom mjestu većeg broja od 30 osoba koliko je dozvoljeno“,  kazao je  Dino Ćemić, glavni kantonalni inspektor Inspektorata za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske poslove i hranu.

Pojačani inspekcijski nadzori nad provodjenjem higijensko-epidemiloških mjera bit će nastavljeni i u narednom periodu, rečeno je na današnjoj konfrenciji.  Iz Uprave i ovaj put su  apelovali na pravna i fizička lica i građane Unsko-sankog  kantona da se ponašaju odgovorno i poštuju propisane mjere kako bi zaštitili svoje i zdravlje drugih, odnosno kako bi izbjegli represivno djelovanje inspekcijskog organa.

„Epidemiloška situacija zadnjih dana i u USK-a se pogoršava.  Pred nama je i 8. mart, Dan žena kada mnogi ugostitelji organizuju proslave. Takva mjesta, ukoliko se ne poštuju sve mjere,  predstavljaju  potencijalni rizik za širenje zaraze.  Zato ponovo apelujemo na pravna i fizička lica i građane da se ponašaju odgovorno i da,  ukoliko se i odluče organizovati ili prisustvovati proslavi Dana žena,  poštuju sve propisane mjere od pravilnog nošenja zaštitne maske do držanja fizičke distance i dozvoljenog broja okupljenih na jednom mjestu“,  dodao je Ćemić.

Sa aspekta radno-pravnog statusa i položaja radnika na području Unsko-sanskog kantona Sena Družić, glavna kantonalna inspektorica Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, prisutne je upoznala sa brojnim nepravilnostima kod određenih subjekata nadzora na području Unsko-sanskog kantona tokom 2020 godine, a što se prvenstveno odnosi na rad bez regulisanog radno-pravnog statusa i prekovremenog rada.

Konferencija za novinare održana je uz poštivanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera.