Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine: 1. mart


Uz iskrene čestitke svim građanima Unsko-sanskog kantona u  povodu 1. marta, Dana nezavisnosti  Bosne i Hercegovine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona obaviještava pravna i fizička da se Dan nezavisnosti, kao državni praznik, obilježava samo jedan dan i to na dan državnog praznika, tako da je ponedeljak, 1. mart 2021. godine neradni dan.

Također, podsjećamo da će Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa Planom i programom rada za ovu godinu,  i ovog praznika vršiti pojačan inspekcijski nadzor, pa pozivamo  sve subjekte nadzora,  odnosno pravna i fizička lica, da se pridržavaju važećih odluka o utvrđivanju radnog vremena donesenih od strane općinskih/gradskih organa.

Istovremeno, apelujemo na  poslodavce kojima će 1. mart  biti radni dan da poštuju odredbe Zakona o radu  F BiH, kao i sve obavezujuće  higijensko-epidemiološke mjere.