Federalna inspekcija okoncala proceduru za zbrinjavanje 414 tona neopasnog otpada s podrucja tri kantona

Privredni subjekt “Krom reciklaža” d.o.o. Drvar je na području Grada Bihaća je u mjesecu julu 2020. godine izvršio nepropisno deponovanje otpada, odnosno nadzorom je utvrđeno da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora.


Primarno zbog interesa građana Federacije BIH, ali i činjenice da teret izvršenja rješenja federalnog inspektora praktično nije podnio subjekt nadzora Krom reciklaža d.o.o. Drvar, Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak kojim je stvorila pretpostavke za provođenje procesnih radnji kojim se osigurava usklađivanje pravnog sa faktičkim stanjem i prioritetno zaštiti javni interes po pitanju prikupljanja i zbrinjavanja 414 tona neopasnog otpada deponovanog na području tri kantona. Naime, Vlada Federacije FBIH je Zaključkom V. broj 1123/2020 od 28.8.2020. godine zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da obezbijedi novčana sredstva, a Federalnu upravu za inspekcijske poslove da pokrene proceduru zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona otpada, a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zaključka.

Zadužene federalne institucije su promptno pristupile realizaciji zaduženja predviđenih Zaključkom, te je Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula proceduru javnih nabavki za pribavljanje predmetnih usluga od strane ponuđača. Naime, u otvorenom postupku javnih nabavki cijena ponuđača je bila značajno veća od procijenjene vrijednosti nabavke i kao takva neprihvatljiva, te je u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci ispoštovana zakonska procedura, uvjeti realizacije i najpovoljnija cijena, nakon čega je bez odlaganja zaključen ugovor s ponuđačem. Nakon što se ponuđač u postupku po pravnom lijeku odrekao žalbe, zaključen je i Ugovor o nabavci usluga zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona neopasnog otpada ključnog broja: 19 12 08, te se odmah i pristupilo fazi realizacije istog, a po Dinamičkom planu kojeg dostavlja izvođač, čije aktivnosti na prikupljanju i zbrinjavanju otpada nastavljaju pratiti federalni inspektori, shodno tehnološkim i vremenskim uvjetima i u skladu s odredbama predviđenim ugovorom.

Napominjemo, zbog pojave problema deponovanja uvezenog tekstilnog otpada na lokalitetima više općina odnosno tri kantona u Federaciji BiH, federalni urbanističko-ekološki inspektori su po zahtjevima Federalne ministrice okoliša i turizma i anonimnim prijavama građana od jula mjeseca 2020. godine izvršili niz inspekcijskih nadzora s ciljem utvrđivanja okolnosti i uvjeta deponovanja, porijekla, vrste i štetnosti otpada po lokalno stanovništvo. 

Nizom provedenih inspekcijskih nadzora, a o čemu je javnost od ranije pravovremeno informisana, utvrđeno je da uvoznik tekstilnog otpada – privredni subjekt „Krom reciklaža” d.o.o. Drvar, posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji 5 općina iz 3 kantona. Nadalje, konstatovano je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada. Po pitanju vrste i štetnosti otpada, iz dokumentacije koja prati robu moglo se utvrditi da se radi o neopasnom otpadu iz proizvodnje tekstila, međutim inspektori su na licu mjesta izvršili uzorkovanje te je nakon analize ovlaštene laboratorije potvrđeno da dostavljeni ispitani uzorci su neopasni otpad tekstila ključnog broja prema katalogu otpada 191208 po Baselskoj konvenciji B3030 (Pravilnik o katalogu otpada izdatog od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma). Federalni inspektor je još krajem jula mjeseca naložio subjektu nadzora „Krom reciklaža” d.o.o. Drvar da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja prikupi navedeni otpad i postupi u skladu s izdatom dozvolom za upravljanje otpadom, ili da isti vrati pošiljaocu (izvozniku ili državi izvoznici), odnosno da ga zbrine na način predviđen važećim zakonskim aktima i propisima. Na koncu, zbog finansijskog stanja subjekta nadzora, izrečene upravne mjere nisu mogle biti prinudno izvršene.

Tako su prvenstveno zbog interesa lokalnog stanovništva, zaštite okoliša i građana, ključnu ulogu u zbrinjavanju spornog otpada odgovorno preuzele federalne institucije, te svojom saradnjom osigurale finansijska sredstva i hitno pristupile provođenju procedure za njegovo prikupljanje i uklanjanje.

Također, u postupcima inspekcijskog nadzora, postupajući inspektori nisu izrekli prekršajne naloge, kako ne bi ugrozili radnje nadležnog tužilaštva, odnosno mogućnost pokretanja i vođenja krivičnog postupka u ovom slučaju.


Preuzeto sa: http://www.fuzip.gov.ba/vijest/saradnjom-federalnih-institucija-okonana-procedura-za-zbrinjavanje-414-tona-neopasnog-otpada-s-podruja-tri-kantona-485