Informacija o pojacanom inspekcijskom nadzoru

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ovim putem obaviještava javnost da će se u narednom periodu vršiti pojačani inspekcijski nadzor nad provođenjem Naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova, a koje su donesene sa ciljem  spriječavanja širenja zaraze korona virusa.

Posebno se ističe da je Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-7161/20 od 17. 12. 2020. godine, zabranjeno organiziranje proslave dočeka Nove godine 2021.

S tim u vezi subjekti kontrole će biti pretežno ugostiteljski objekti, restorani i hoteli na području Unsko-sanskog kantona.

I ovog puta apelujemo na sve subjekte nadzora i građane da se u uslovima pogoršane epidemiloške situacije striktno pridržavaju donesenih naredbi kriznih štabova, općih i posebnih preporuka.