Informacija o sprovedenim aktivnostima u novembru 2020. godine

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 1. do 30. novembra 2020. godine izvršili su 968 inspekcijskih nadzora, a pored toga izvršeno je i  284 veterinarsko–sanitarnih pregleda. 

Kod većine kontrolisanih subjekata, njih 573 utvrđeno je da posluju uredno, u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok su kod 333 subjekta utvrđeni određeni nedostaci i nepravilnosti.

Kako je cilj inpekcijskog djelovanja preventivno i korektivno djelovanje u proteklom mjesecu izdano je ukupno 256 rješenja. 

U slučajevima gdje je utvrđeno kršenje važećih zakonskih propisa ili su subjekti nadzora ponovili prekršaje  izrečene su  zakonom propisane mjere, srazmjerne učinjenom prekršaju, odnosno izdan je 121 prekšajni nalog sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 143.017,00 KM, te je  podneseno 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U toku nadzora zatečeno je i 7 radnika bez regulisanog radno-pravnog statusa u skadu sa Zakonom.

Zbog pogoršane zdravstveno-epidemiloške situacije  aktivnosti na praćenju implementacije naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova i dalje će biti u fokusu rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, pa se ponovo apeluje na privredne subjekte, ali i sve građane Unsko-sasnkog kantona, da poštuju pozitivne zakonske propise i  da se pridržavaju važećih naredbi  i preporuka kriznih štabova.