Informacija o pojacanom inspekcijskom nadzoru u dane vikenda

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ovim putem obaviiještava javnost da će se  narednog vikenda  (05. i 06. 12. 2020. godine)  vršiti pojačani inspekcijski nadzor nad provođenjem Naredbi i preporuka  nadležnih kriznih štabova, a koje su donesene sa ciljem  spriječavanja širenja zaraze korona virusa.

Subjekti kontrole poštivanja važećih higijensko-epidemiloških mjera bit će tržni centri koji posluju na području svih osam općina Unsko-sankog kantona.

Podsjećamoda odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH (Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/05) predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od  3.000,00 KM  do 10.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 KM do 2.000,00 KM, odnosno za fizička lica (mali obrti, trgovine) od  2.000,00 KM  do 8.000,00 KM.

I ovog puta apelujemo na sve subjekte nadzora i građane da se u uslovima pogoršane epidemiloške situacije striktno pridržavaju donesenih naredbi kriznih štabova, općih i posebnih preporuka.