Informacije o provedenim aktivnostima u mjesecu oktobru 2020. godine

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 1. do 31. oktobra 2020. godine izvršili su 1137 inspekcijskih nadzora, a pored toga izvršeno je i  300 veterinarsko–sanitarnih pregleda. Iako u otežanim uvjetima, jer je šest inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske  poslove u ovom periodu bilo  u samoizolaciji , kantonalni inspektori su kontinuirano, organizirani u dvije smjene, radnim  ali  i danima vikenda, na terenu pratili i provođenje naredbi i preporuka kriznih štabova ministava zdravstva federacije i kantona.

Kod većine kontrolisanih subjekata, njih 741 utvrđeno je da posluju uredno, u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok su kod 351 subjekta utvrđeni  određeni nedostaci i nepravilnosti, koji su se u najvećem broju odnosili na neadekvatno provođenje propisanih higijensko-epidemiloških mjera, odnosno rad i nakon  dozvoljenog radnog vremena. 

Kako je cilj inpekcijskog djelovanja i rada na terenu prevenstveno preventivnog i korektivnog karaktera inspektori su, gdje god je to bilo moguće, otklanjali uočene greške odmah i na licu mjesta, odnosno izdavali su rješenja o otklanjanju nedostataka i nepravilnosti (izdana su 232 rješenja). 

U slučajevima gdje je utvrđeno grubo kršenje važećih zakonskih propisa ili su subjekti nadzora ponovili prekršaje  izrečene su  zakonom propisane mjere, srazmjerne učinjenom prekršaju. Tako je u  ovom periodu izdano 7 rješenja o zabrani rada po raznim osnovama (zabrana rada-pečaćenje, zabrana rada fizičkim licima i dr.), izdana su 193 prekšajna naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 166.095 KM, te je  podnesen 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i  4 krivične prijave.

Zbog pogoršane zdravstveno-epidemiloške situacije  aktivnosti na praćenju implementacije naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova i dalje će biti u fokusu rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,  stoga ponovo  apelujemo na privredne subjekte ali i sve građane Unsko-sasnkog kantona da poštuju pozitivne zakonske propise i  da se pridržavaju važećih naredbi  i preporuka kriznih štabova.

Sedmicu nakon 15. novembra, kada se održavaju lokalni izbori, nastava u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu održavat će se on-line a kako bi se u školama, čiji su prostori korišteni tokom izbornog procesa, izvršila dezinfekcija i provjetravanje, što će također kantonalni inspektori provjeravati na terenu, a kako bi se učenici bezbjedno vratili u školske klupe.

Isto tako, podjećamo subjekte nadzora i građane da je  najnovijom naredbom dozvoljeno okupljanje 30 osoba u unutrašnjem i vanjskom prostoru, uz poštivanje minimalne fizičke distance od dva metra i propisno nošenje zaštitne maske.