Stupanje na snagu Zakona o zaštiti na radu u Federaciji BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj 24. 09. 2020. godine usvojio Prijedlog Zakona o zaštiti na rad u Federaciji BiH, a što je Dom naroda potvrdio na svojoj 7. sjednici održanoj 01. 10. 2020. godine.

Zakon o zaštiti na radu u Federaciji BiH objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH dana 30. 10. 2020. godine (“Sl. novine F BiH”, broj: 79/2020), a stupio je na snagu 07. 11. 2020. godine.

Novi Zakon o zaštiti na radu zasnovan je na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su u primjeni i u drugim zemljama regiona, te je usklađen sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima Europske unije.

O ovom zakonu postignut je visok stepen saglasnosti svih uključenih aktera, te njegovo usvajanje predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. U cilju popune implementacije zakona donijeće se veći broj provedbenih akata. Također, i poslodavci su dužni u roku od 12 mjeseci donijeti odgovarajuće podzakonske akte.

Primjena ovog zakona će generalno unaprijediti oblast zaštite na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te konkretno doprinijeti sprječavanju nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja na svakom radnom mjestu. Na taj način će se i dodatno doprinijeti ostvarivanju cilja ovog zakona, a koji predstavlja osiguranje takvih uslova na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizici na radu i optimalnih uslova koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje radnika.