SAOPĆENJE ZA JAVNOST


Uz iskrene čestitke u povodu jednog od najznačajnjih datuma novije nam historije, Dana državnosti BiH, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obaviještava javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), utvrđeno da je 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

Shodno navedenom,  Dan državnosti BiH obilježava  se samo jedan dan i to na dan državnog praznika, tako da je četvrtak, 25.novembar 2021. godine  neradni dan.

Ovim putem  pozivamo  sve subjekte nadzora, odnosno pravna i fizička lica, da se pridržavaju važećih odluka općinskih/gradskih organa o utvrđivanju radnog vremena, jer će poštivanje istih  biti predmetom kontrola naših nadležnih inspekcija.

Na poslodavce kojima je općinskim/gradskim odlukama dozvoljen rad za vrijeme praznika aplujemo da poštuju  odredbe Zakona o radu F BiH, kao i da se pridržavaju važećih higijensko-epidemiloških mjera, što će također  biti predmet kontrola naših inspekcijskih timova.    

Pojacane kontrole kvalitete proizvoda zivotinjskog porijekla


Veterinarski  inspektori  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  u narednom periodu vršit će pojačne kontrole kvalitete  proizvoda životinjskog porijekla.  Subjekti kontrole bit će trgovačke radnje,  marketi,  pijace, ribarnice, mesnice,  odnosno sva pravna i fizička lica koja se bave  proizvodnjom  i  stavljanjem  hrane u promet.

Tokom inspekcijskih kontrola vršit će se i uzorkovanje proizvoda životinjskog porijekla,  a posebno ukoliko se pojavi sumnja da neki od proizvoda ne zadovoljava deklarisanu kvalitetu,  mikrobiološke uslove i ispravnost proizvoda,  što je novina u radu Veterinarskog inspektorata.

Analizu će vršiti  akreditirani laboratorij Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona, a ova aktivnost  veterinarske inspekcije podržana je od strane  Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona.

Za sada će se uzorkovati sirovo meso peradi, mljeveno meso, oblikovano meso, kobasice za pečenje, iznutrice, trajne, polutrajne i obarene kobasice,  suhomesnati proizvodi, pakovane rezane polutrajne obarene kobasice,  svježa i smrznuta riba, mlijeko i mliječni proizvodi, med, jaja.

Uz sve navedeno,  vršit će se i  analize normativno mikrobiološke čistoće za predmete, površine, ambalažu kao i  ruke  osoba koje dolaze u dodir sa hranom.

Ova aktivnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  posebno je značajna zbog činjenice što u zadnje vrijeme sve češće, a zbog sumnjive kvalitete,  svjedočimo  povlačenju  pojedih namirnica   sa polica trgovina i trgovačkih centara.