REZULTATI PROVEDENIH KONTROLA


Tokom proteklog vikenda (14. i 15.01.2022.) mješoviti  timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vršili su pojačane inspekcijske nadzore, a subjekti kontrole bili su ugostiteljski objekti, pekare i tržni centri.  Sanitarni inspektori  kontrolisali su provođenje posebnih i općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih s ciljm spriječavanja širenja korona virusa.  Rješenja o otklanjanju nedostataka izdana su za 12 subjekata nadzora,  dok su u 6 slučajeva inspektori  izdali  prekršajne naloge, u ukupnom iznosu od 12.000 KM. Istovremeno, tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori obavili su 9 kontrola iz oblasti fiskalizacije (izdavanje računa).  Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata 6 je poslovalo uredno, dok su,  zbog nepoštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima F BiH, izdana  3 prekršajna naloga ( ukupno 5.000 KM). Inspektori rada proveli su 9  nadzora i tom prilikom zatekli  2  osobe (stranci) koje su bile nezakonito radno angažovane, odnosno iste su radile bez radne dozvole Zavoda za zapošljavanje Unsko-sankog kantona, a koju je,  shodno  Zakonu o zapošljavanju stranca, neophodno obezbjediti u situaciji kada se radi o zapošljavanju stranca.  Inspektori za rad izdali su 4 rješenja o otklanjanju nedostataka i 2 prekršajna naloga ( ukupno 2.000 KM).

Zbog  sve većeg broja oboljelih  i opasnosti od daljeg širenja korona virusa pojačani inspekcijski nadzori će biti nastavljeni i u narednom periodu.  Uz poziv na striktnu primjenu  svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera,  subjekte nadzora (pravna i fizička lica)  i građane Unsko-sanskog kantona podsjećamo da  je, između ostalog, prema važećoj naredbi dozvoljeno okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom prostoru  uz obavezno nošenje zaštitne maske i fizičku distancu od minimalno 2 metra, odnosno ne više od 100 osoba na otvorenom,  gdje je nošenje maske obavezno ukoliko se među prisutnima ne može ostvariti razmak od 2 metra.  Izuzetno, uz saglasnost Kriznog štaba, dopušteno je  organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, u situaciji kada veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, odnosno  ne više od 60 osoba u zatvorenom i 200 osoba na otvorenom prostoru uz  primjenu VTP pravila (da svi učesnici skupa imaju  negativan antigenski test ne stariji od 24 sata ili PCR test ne stariji od 48 sati; ili  potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca;  ili potvrdu o završenoj vakcinaciji  ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine).

 

POJAČANE KONTROLE POŠTIVANJA VAŽEĆIH NAREDBI NADLEŽNIH KRIZNIH ŠTABOVA

Zbog usložnjavanja epidemiloške situacije u Bosni i Hercegovini, ali i na području Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  će u skladu sa rapoloživim kapacitetima, u narednim danima provoditi  pojačne kontrole nad primjenom važećih naredbi nadležnih kriznih štabova ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo F BiH. 

Subjekti kontrole bit će ugostiteljski objekti, tržni centri, pekare, disko i noćni klubovi, odnosno sva ona mjesta podložna okupljanju većeg broja ljudi i koja kao takva predstavljaju mjesta povećanog rizika za širenje zaraze. Inspekcijski nadzori provodit će se na području svih osam općina/gradova  Unsko-sankog kantona u radne ali i dane vikenda.

Uz poziv na dosljednu primjenu  svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera,   subjekte nazora (pravna i fizička lica)  i građane Unsko-sanskog kantona podsjećamo da  je, između ostalog, prema važećoj naredbi dozvoljeno okupljanje do 30 ljudi u zatvorenom prostoru, uz obavezno nošenje zaštitne maske i fizičku distancu od minimalno 2 metra, odnosno ne više od 100 osoba na otvorenom  uz obavezno nošenje maske ukoliko se ne može ostvariti razmak od 2 metra.

Izuzetno, dopušteno je  organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, kada  veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno 200 osoba na otvorenom prostoru i uz uvijet da organizaor ima saglasnost nadležnog kriznog štaba  i da svi učesnici skupa imaju:  negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati;  ili  potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca; ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine).

Odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM; za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 KM do 2.000,00 KM; odnosno od 2.000,00 do 8.000,00 KM za fizička lica (mali obrti, trgovine).